Momenteel zetten we het spitsmijden project even on hold. Samen met stad Antwerpen herbekijken we de regels: we streven naar makkelijkere regels zodat je op een eenvoudige manier spitsmijdingen kan realiseren. We houden je op de hoogte wanneer we opnieuw van start gaan met aangepaste regels.

Spitsmijden is eenvoudig.
Om in aanmerking te komen voor spitsmijden moet:

  • je wonen of werken in het geel of paars gekleurde gebied
  • je woon-werktraject de paarse zone (=spitszone) doorkruisen.

Je realiseert een structurele spitsmijding als je vroeger tijdens de spits wél met de wagen de paarse zone doorkruiste en dit nu niet meer doet.
De ochtendspits is op weekdagen van 7u tot 9u en de avondspits van 16u tot 18u.

Hoe registreer je je oude gedrag?

Je vult bij de start een vragenlijst in met je woon-werkgedrag zoals je dit gewend bent. Je werkgever krijgt een kopie van je antwoorden en kijkt toe op de correctheid.

Hoe kan je de spits mijden?

Belangrijk om de spits te mijden is dat je je gedrag aanpast.
Voorbeeld: Je werkt in de gele zone en komt normaal gezien met de wagen om 8u aan op het werk. Nu doe je een inspanning en je komt aan met de wagen vóór 7u ’s ochtends. Dan mijd je éénmaal de spits.

Nog beter is als je vroeger met de auto ging en vanaf nu met de trein of fiets naar je werk gaat.
Of je werkt vanaf nu een dag van thuis. Dan mijd je zowel de ochtend- als de avondspits.

Lees zeker hoe je optimaal je spitsmijdingen kan registreren : klik hier.

  • Groene pijl : wonen buiten Antwerpen, werken binnen de Antwerpse gele zone
  • Blauwe pijl : wonen in de Antwerpse gele zone en werken er buiten
  • Rode pijl : wonen en werken in de Antwerpse gele zone

De gele zone omvat volgende postcodes :

2000 Antwerpen kernstad
2018 Antwerpen-zuid, Statiekwartier, Zurenborg
2180 Ekeren
2020 Kiel, Tentoonstellingswijk, Nachtegalenpark
2030 Merksem en Luchtbal
2050 Linkeroever
2060 Antwerpen-Noord
2600 Berchem
2100 Deurne
2140 Borgerhout