Vereisten

Om zo goed mogelijk je spitsmijdingen te (laten) registreren neem je volgende zaken best in acht :

 1. Je moet ingelogd zijn in de Olympus app
 2. je geeft ‘Sta altijd toe‘ als toegang tot je lokatie gevraagd wordt voor de Olympus app. De gps functie op je smartphone moet natuurlijk aan staan.
 3. Je geeft toegang tot je  ‘bewegings en fitnessactiviteit‘ (enkel voor iphone)
 4. De app moet actief zijn op je smartphone
 5. je smartphone mag niet in energiebesparingsstand staan
 6. De wifi en mobiele data 3G/4G op je smartphone moeten aanstaan
 7. Enkel voor iPhone: “Ververs op achtergrond” moet aanstaan voor de app.
  Je kan deze instelling vinden onder Instellingen > Algemeen > Ververs op achtergrond. Let op, apps worden ook niet ververst op de achtergrond als je batterij in energiebesparingsstand staat.
 8. Je duidt elke dag manueel aan in de app als je thuiswerkt via het menu ‘Ik werk van thuis vandaag’ dat te vinden is onder ‘Bestel je ticket’ ->’Slim Naar Antwerpen’.

Instelling van de Olympus Mobility app kan je vinden in ‘Instellingen’ , scrollen naar onder tot je aan de app Olympus Mobility komt en dan er op klikken.

Volg ons op facebook om op de hoogte te blijven van de evoluties. We werken immers continu aan verbeteringen.

Detectie

Samengevat kunnen we volgende manieren van spitsmijden detecteren én voldoende verifieren voor Stad Antwerpen :

 1. Vroeger of later aan te komen of te vertrekken zodat je niet tussen 7u-9u of 16u-18u in de paarse spitszone rijdt met de wagen (zie regels spitsmijden). Wij meten dat automatisch met de Olympus app.
 2. Thuis te werken en dit thuis te registreren in de app
 3. Met de fiets naar het werk te rijden
 4. (Regelmatig) met de trein naar het werk gaan
 5. Voor wie geniet van de volledige Olympus oplossing.
  1. De trein te nemen van/naar een Antwerps station door een treinticket te kopen via de app.
  2. De bus of tram te nemen van/naar het werk door een De Lijn ticket te kopen via de app.
  3. Een Velo of Blue-bike te nemen van/naar het werk door een dagpas te kopen via de app.

Enkel ‘extra spitsmijdingen’ tellen mee
Je realiseert een spitsmijding als je vroeger tijdens de spits wél met de wagen de paarse zone doorkruiste en dit nu niet meer doet.
voorbeeld: iemand die sowieso elke vrijdag al met de fiets naar het werk reed, kan voor de vrijdag geen spitsmijding realiseren. Ging die persoon voorheen op vrijdag met de wagen en maakt die nu een shift naar de fiets dan realiseert hij/zij wél een spitsmijding.

Volg ons op facebook om op de hoogte te blijven van de evoluties. We werken immers continu aan verbeteringen.

Best effort en we doen ons best

Olympus doet haar uiterste best om spitsmijdingen correct te registreren en te rapporteren. Helaas is de technologie en de methode niet onfeilbaar en kunnen metingen afhangen van allerhande externe omstandigheden of van persoonlijke instellingen van de smartphone waar wij geen grip op hebben (bv. gps dekking,  telecom dekking, locale settings van de smartphone, …). Niet alle modellen van spartphones zijn in staat om spitsmijdingen te detecteren. Aldus kan niet gegarandeerd worden dat elke spitsmijding correct kan geregistreerd worden.

De deelnemer aanvaardt dat enkel door Olympus geregistreerde spitsmijdingen in aanmerking komen voor het berekenen van beloningen.
Weet dat dat onze opdrachtgever Stad Antwerpen een ‘no cure no pay’ methode toepast. Dus als wij geen spitsmijdingen kunnen voorleggen ontvangen wij ook geen vergoeding. We doen dus echt wel ons best 🙂

Fraude

Het opzettelijk acties ondernemen om spitsmijdingen proberen onterecht te (laten) registreren wordt beschouwd als fraude. Evenals het opzettelijk verkeerd invullen van de vragenlijst. Bij detectie van frauduleus gebruik van de app wordt de toegang tot de app en bijhorende diensten onmiddellijk stopgezet. De deelnemer gaat akkoord dat frauduleus gebruik kan aanleiding geven tot het innen van een schadevergoeding van minimaal 100 € en/of strafrechtelijke vervolging.

Recht op controle

De deelnemer verleent het recht aan Olympus mobility om :

 • je antwoorden op de vragenlijst naar je werkgever door te sturen voor nazicht
 • Aan je werkgever bruikbare  gegevens omtrent gebruikt vervoersmiddel en tijdstippen aan te vragen met als doel de spitsmijdingen registraties te controleren
 • je bewijsstukken te vragen die de correctheid van je antwoorden op de vragenlijst kunnen staven