Vereisten

Om zo goed mogelijk je spitsmijdingen te (laten) registreren neem je volgende zaken best in acht :

 1. je gps functie op je smartphone moet geactiveerd zijn voor de Olympus app
 2. Je moet ingelogd zijn in de Olympus app
 3. De app moet actief zijn op je smartphone
 4. De wifi op je smartphone moet aanstaan
 5. Enkel voor iPhone: “Ververs op achtergrond” moet aanstaan voor de app.
  Je kan deze instelling vinden onder Instellingen > Algemeen > Ververs op achtergrond. Let op, apps worden ook niet ververst op de achtergrond als je batterij in energiebesparingsstand staat.
 6. Je duidt elke dag manueel aan in de app als je met de fiets naar het werk komt of thuiswerkt via de menu optie onder het menu ‘Slim naar Antwerpen’. Als (regelmatig) met de trein gaat, hoef je dat slechts éénmaal aan te duiden

Volg ons op facebook om op de hoogte te blijven van de evoluties. We werken immers continu aan verbeteringen.

Detectie

Samengevat kunnen we volgende manieren van spitsmijden detecteren én voldoende verifieren voor Stad Antwerpen :

 1. Vroeger of later aan te komen of te vertrekken zodat je niet tussen 7u-9u of 16u-18u in de paarse spitszone rijdt met de wagen (zie regels spitsmijden). Wij meten dat automatisch met de Olympus app.
 2. Thuis te werken en dit thuis te registreren in de app
 3. Met de fiets naar het werk te rijden en dit te registreren in de app
 4. (Regelmatig) met de trein naar het werk gaan én dit eenmalig registeren in de app
 5. Voor wie geniet van de volledige Olympus oplossing.
  1. De trein te nemen van/naar een Antwerps station door een treinticket te kopen via de app.
  2. De bus of tram te nemen van/naar het werk door een De Lijn ticket te kopen via de app.
  3. Een Velo of Blue-bike te nemen van/naar het werk door een dagpas te kopen via de app.

Volg ons op facebook om op de hoogte te blijven van de evoluties. We werken immers continu aan verbeteringen.

Best effort en we doen ons best

Olympus doet haar uiterste best om spitsmijdingen correct te registreren en te rapporteren. Helaas is de technologie en de methode niet onfeilbaar en kunnen metingen afhangen van allerhande externe omstandigheden of van persoonlijke instellingen van de smartphone waar wij geen grip op hebben (bv. gps dekking,  telecom dekking, locale settings van de smartphone, …). Aldus kan niet gegarandeerd worden dat elke spitsmijding correct kan geregistreerd worden.

De deelnemer aanvaardt dat enkel door Olympus geregistreerde spitsmijdingen in aanmerking komen voor het berekenen van beloningen.
Weet dat dat onze opdrachtgever Stad Antwerpen een ‘no cure no pay’ methode toepast. Dus als wij geen spitsmijdingen kunnen voorleggen ontvangen wij ook geen vergoeding.

Fraude

Het opzettelijk acties ondernemen om spitsmijdingen proberen onterecht te (laten) registreren wordt beschouwd als fraude. Evenals het opzettelijk verkeerd invullen van de vragenlijst. Bij detectie van frauduleus gebruik van de app wordt de toegang tot de app en bijhorende diensten onmiddellijk stopgezet. De deelnemer gaat akkoord dat frauduleus gebruik kan aanleiding geven tot het innen van een schadevergoeding van minimaal 100 € en/of strafrechtelijke vervolging.

Recht op controle

De deelnemer verleent het recht aan Olympus mobility om :

 • je antwoorden op de vragenlijst naar je werkgever door te sturen voor nazicht
 • Aan je werkgever bruikbare  gegevens omtrent gebruikt vervoersmiddel en tijdstippen aan te vragen met als doel de spitsmijdingen registraties te controleren